Vi utför markentreprenadarbeten inom VA, väg, grundläggning och finplanering.

Vi utför markentreprenadarbeten inom VA, väg, grundläggning och finplanering. Alltid med kundens bästa för ögonen och en god känsla för både praktik och ekonomi. Genom nogranna startmöten, med all personal, inför nya uppdrag, garanterar vi leveranssäkerhet och kvalitetsmässigt utförda arbeten.


Tillsammans med dig som kund, planerar vi tillvägagångssätt och arbetsupplägg, för bästa tänkbara samarbete. Vi arbetar för att arbetsplaneringen ska vara helt klar, redan vid tilldelningsbeslutet. Vilket gör att vi snabbt kommer igång, oavsett storlek på entreprenaden.

Genom vårt utbredda nätverk har vi tillgång till en trygg reservkapacitet, som med kort varsel kan utnyttjas, då arbetsbelastningen är hög, eller då flera entreprenader bedrivs samtidigt. Som kund tar du del av våra stordriftsfördelar, bl.a. genom vår tillgång till en omfattande maskinpark, egna maskinister, mättekniker och kvalificerade yrkesmän.

Självklart krävs också en genomtänkt fördelning av resurser. Vi har alltid helheten för ögonen och ser till att våra resurser är fördelade på bästa sätt.

Med lång erfarenhet av såväl större och mindre totalentreprenader inom våra expertområden, som punktinsatser och mindre omfattande projekt, kan du som kund alltid känna dig säker, oavsett inom vilket av våra expertområden du söker vår hjälp.

VA-arbeten

Vi utför alla typer av VA-arbeten.

VÄGAR

Vi genomför alla typer av om- och nybyggnation av vägar.

GRUNDLÄGGNING

Vi utför alla typer av grundläggningsarbeten. Givetvis är markens beskaffenhet en av de faktorer som avgör tillvägagångssätt och planering.

FINPLANERING

Vi utför finplaneringen efter dina önskemål. Med gedigen kunskap och lång erfarenhet erbjuder vi bland annat: plattsättning, stensättning, asfaltering, tomt i etager, olika typer av planteringar, murar mm.