Ett urval av våra referenser

Andra referenser:

Vi har utfört flertalet markentreprenader i Credentias regi. Projekten: SparvenFältharenBrandstationen i Norrtälje samt en ny förskola i Hallstavik.

För Cobab har vi jobbat sedan 2013. Vårt första, gemensamma projekt var Norrtälje Badhus. Badhuset byggdes i olika etapper, där fick vi möjlighet att samarbeta med Cobab genom alla etapper.

Under 2 år jobbade vi med Färsna skola, som färdigställdes 2013.